X
تبلیغات
زولا
RSSاسلام مرد را قوام و زن را ریحان می داند.این نه جسارت به زن است نه جسارت به مرد.
نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد.
بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست.
ترازوی آنها هم اتفاقا برابر است،
 یعنی وقتی این جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش محیط زندگی را در یک کفه می گذاریم ،
 و آن جنسی که مدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتّکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را دارد هم در کفه دیگر ترازو می گذاریم ، این دو کفه با هم برابر می شود.
نه آن براین ترجیح دارد و نه این بر آن


مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

برچسب‌ها: اسلام،مرد قوام زندگی،تکیه گاه،، زن لطیف،عامل آرامش، طبیعت، زندگی، دوکفه !