RSS

4-همسرداری

راهکار های ارتباط موثر با همسر:


1-گذشت و اغماض:


بسیاری از طلاقها به خاطره این است که می گویند: حقت را بگیر.


یه نکته: حق را باید از ظالم گرفت.بلکه در نظام اجتماعی برای استوار کردن قانون و نظم عدل موثر است.

در خانواده عدل جواب نمی دهد.

 


یک حدیث : پیامبر (ص):هیچ وقت ظاهر زندگی مردم را با باطن زندگی خود مقایسه نکن.(البته نمیدونم عین حدیث هست یانه).


خیلی از مسائل با گذشت حل می شود.


یادت باشد : جهاد زن خوب شوهر داری است.

مثلا اگر همسرعصبانی شد زن به خاطره خدا کوتاه بیاید.این همه یک مصداق در باب جهاد زن..


در باب گذشت درمورد پیامبر چیزی شنیدم که خیلی به دلم نشست:اینکه پیامبر خیلی چیزها را می دیدند و گذشت می کردند و چیزی نمی گفتند.


2-صداقت:


صداقت به معنای راستی نیست یکی از مصادیق راستی است.


اندیشه و گفتار و کردار یکسان بودن صداقت است.


عدم صداقت در گفتار---->دروغ

عدم صداقت در کردار---->نفاق

عدم صداقت در اندیشه---->سوء ظن


مثال در عدم صداقت در کردار:مثلا من دوست دارم اینگونه لباس بپوشم اما چون به خاطره ویژگیهای کاریم اگر به گونه ای که میخوام لباس بپوشم نونم رو می برند و حقوق بهم نمی دهند من هم آنگونه که میخواهند لباس میپوشم...این خوب نیست...


یه نکته ظریف: مرد و زن خوب است برای تفریحات همسر بگذارند گاهی هم با دوستان خود تفریح کنند.

مثلا آقا دوست دارد با دوستانش برود یه مسافرت یا تماشا فوتبال از استادیوم...بگذارید برود...گاهی...

 

3-خواسته ها و توقعات مناسب:


بعضی از مشکلات بخاطره خواسته های نامناسب است.


یک نکته درمورد تربیت فرزند: اگر کودکتان دروغ گفت به اونگویید دروغگو این کار باعث ملکه شدن درغگویی برای فرزند شما می شود.

مثلا جلویه کودک با نقشه ای از قبل تعیین شده بگویید بچه ی من هیچ وقت دروغ نمی گوید...تااین گناه از او دور شود و برایش ملکه نشود...


ادامه دارد...


برچسب‌ها: تربیت فرزند،دروغ،راستگویی،یکسان، سازی،جهاد زن،شوهرداری،رضای خدا،، عدل در خانواده ممنوع!، ظاهر زندگی دیگران،گذشت،فداکاری، خواسته ها و توقعات