X
تبلیغات
زولا
RSS

ماه خدا


رسول  خدا(ص) می فرماید:
-مسواک زدن از بهترین کارهای روزه دار است.
-زینت کردن را فراموش نکنید.
-خوش خلاقی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید.
-خواب نیمروز را انجام دهید
-از بوی خوش بکار بردن و عطر زدن در سحر غفلت نکنید.
*ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد*
التماس دعا
 

حضرت زهرا(س):خداوند روزه را برای استواری اخلاص واجب فرمود.

امام علی (ع):خداوند روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان واجب کرد.

امام حسین(ع):تا توانگر رنج گرسنگی را بچشد و درنتیجه به مستمندان رسیدگی وبخشش کند.

امام باقر(ع):روزه وحج آرامبخش دلهاست.

امام صادق(ع):روزه هوای نفس وشهوت طبع را می میراند و در آن زندگی و حیات قلب،طهارت وپاکی اعضاء و جوارح و آبادی ظاهر و باطن و سپاسگذاری نعمت ها است.

امام رضا(ع):تامردم رنج گرسنگی و تشنگی را بچشد وبه نیاز مندی خود در آخرت پی ببرد و روزه دار بر اثر گرسنگی و تشنگی که به او می رسد خاشع و ذلیل و فروتن و ماجور وطالب رضا وثواب خدا و عارف و صابر باشد وبدین سبب مستوجب ثواب شود.به علاوه آن که روزه موجب خودداری از شهوات است.نیز روزه در دنیا پندگوی آنان باشد و ایشان را در راه انجام تکالیفشان رام و ورزیده کند و راهنمای آنان باشد،در رسیدن اجر.و به اندازه ی سختی تشنگی و گرسنگی که نیازمندان و مستمندان در دنیا می چشند پی ببرند و در نتیجه حقوقی را که خداوند در دارائی هایشان واجب فرموده است به ایشان بپردازند.

امام عسگری(ع):تا توانگر گرسنگی را بچشد و در نتیجه به نیازمند کمک کند.
منبع:راهکارهای معجزه آسای طب قران وعترت وپزشکی ایرانی

برچسب‌ها: روزه،اخلاص،شهوات،گرسنگی،واجبات،، ائمه(ع)